Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne
Niebiańskie Bramy KielceKremacja


       Zakład pogrzebowy przy zleceniu kremacji potrzebuje następujące dokumenty: skrócony odpis aktu zgonu, oświadczenie osoby zmarłej o zgodzie na kremację lub członka rodziny (pełnomocnika) oraz upoważnienie do załatwiania formalności pogrzebowych.

       W Polsce, do lat 90-tych, kremacja nie była wykonywana. Pierwszy zakład kremacji powstał w Poznaniu, obecnie jest ich coraz więcej. Kościół katolicki zezwala na kremację od 1963 r. Kodeks Prawa Kanonicznego głosi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kanon 1176 par.3).

       Nowoczesne piece są sterowane przez komputery i spełniają surowe wymagania norm ochrony środowiska. Ciało spopielane jest w specjalnej trumnie, w silnie rozgrzanym powietrzu bez działania ognia na ciało zmarłego (750 do 1200°C). Po około dwóch godzinach pozostałe prochy są rozdrabniane i umieszczane w urnie, którą wraz z protokołem kremacji przekazuje się rodzinie zmarłego. Urny mogą być składane w grobach ziemnych, murowanych, kolumbariach lub zatapiane w morzu. Obecnie nie można rozsypywać prochów w ogrodach pamięci.

Zakład Pogrzebowy „Niebiańskie Bramy”- Kielce, tel. 798 098 808